- Üürida soovija esindamine. Kaardistame kliendi soovid ja võimalused.
- Leiame sobivad üüriobjektid. Võrdleme ja valime parima. Klient säästab oma aega.
- Mitteavalikud pakkumised. Paljud objektid üüritakse ilma avaliku reklaamita, saame neid oma klientidele pakkuda.
- Kliendi esindamine
Oleme kliendiga kaasas ja aitame üüripinna ja seal paikneva vara korralikult üle vaatada. Võib olla asju, millele klient ei oska kohe tähelepanu pöörata.
- Dokumentide ettevalmistamine ja vormistamine. Vormistame üürilepingu ning muud vajalikud lepingud.
- Kliendi esindamine objekti üleandmisel. Vormistame objekti üleandmis–vastuvõtuakti ning fikseerime mõõdikute näidud.