- Ostuesindus. Kaardistame kliendi soovid ja võimalused.
 -Leiame sobivad ostuobjektid. Võrdleme ja valime parima. Klient säästab oma aega.
- Mitteavalikud pakkumised.
Paljud objektid müüakse ilma avaliku reklaamita, saame neid oma klientidele pakkuda.
- Objekti olulise informatsiooni väljaselgitamine
Uurime ostetava kinnisvara kohta välja kõik olulise alustades kinnisvara juriidilisest poolest kuni maja füüsilise seisukorrani.
- Kliendi esindamine. Oleme kliendiga kaasas ja aitame vara korralikult üle vaatada. Juhime vajadusel tähelepanu olulistele detailidele.
- Ostu-müügi tehingute läbirääkimised. Aitame tehingu toimumise korraldamisel ja tagame kliendi õigused kinnisvara üleminekuni.
- Hindamisteenuse korraldamine. Teeme koostööd kutseliste kinnisvarahindajatega.
- Dokumentide ettevalmistamine ja vormistamine
Teeme kliendilepingu, broneerimislepingu, valmistame ette dokumendid ostu-müügi lepingu jaoks ning aitame vormistada kõiki muid tehinguks vajalike lepinguid.
- Kinnisvaravalduse üleandmise ja vastuvõtmise korraldamine
Vormistame objekti üleandmis–vastuvõtuakti ning fikseerime mõõdikute näidud.