- Üürituru analüüs
Oleme kursis üürituru hinnataseme ning turul toimuvate muutustega.
 - Profifotod
Teeme pildid, mis annavad kinnisvarast edasi õige ettekujutuse.
- Oluline info ja toimiv reklaam. Toome esile kinnisvara olulised detailid ja koostame mõjuvat reklaami, et kõiki müügivõimalusi ära kasutada.
- Korraliku ja sobiva üürniku leidmine. Selgitame välja üürniku tausta ja eelneva üürikäitumise.
- Objektikataloogid potentsiaalsetele üürnikele
Koostame kinnisvara kataloogi koos vajaliku info ja piltidega.
- 50/50 garantii. Teeme koostööd teiste kinnisvarabüroodega ning garanteerime kliendi toomisel 50% vahendustasust.
- Läbirääkimiste korraldamine. Aitame tehingul ja selle korraldamisel.
- Dokumentide ettevalmistamine ja vormistamine
Vormistame üürilepingu ning muud vajalikud kokkulepped.
- Kinnisvaravalduse üleandmine ja vastuvõtmine
Vormistame objekti üleandmis–vastuvõtuakti ning fikseerime mõõdikute näidud.
- Korduv kokkuleppeline tasu isikule peale igat üüritehingut, kelle soovitusel toob omanik meile üürile pakkumiseks oma kinnisvara, mida ta veel eelnevalt üürile pakkunud ei ole.